lunes, 30 de mayo de 2016

DOCUMENTO : CRISTOPHORUM "COLON" ( AÑO 1493 ) .

 BULA DE ALEJANDRO VI, CONCEDIENDO A LOS REYES CATÓLICOS 
    Y SUS SUCESORES LAS TIERRAS DESCUBIERTAS Y POR DESCUBRIR EN LAS INDIAS 

                                                 Roma, 4 de Mayo 1493 


Alexander eps seruus seruor Dei Carissimo in xpo filio Fernando Regi et Carisime 
in xpo filie Elisabeth Regine Castelle Legionis Aragonum Sicilie et Granate Illustribus
 Salt et aplicam beñ. ínter cetera diuine maiestati beneplacita opera et cordis nfi
 desiderabilia illud profecto potissimum existit ut fides catholica et xpaña religio
 nns presertim temporibus exaltetur ac ubilibet amplietur et dilatetur animar 
q. salus procuretur ac barbare nationes deprimantur et ad fidem ipam reducantur.

 Vnde cum ad hanc sacram Petri sedem diurna fauente clementia meritis licet

 imparibus euocati fuerimus cognocentes uos tanqua ueros catholicos Reges et
 Principes quales semper fuisse nouimus et a uobis preciare gesta toti pene iam
 orbi notissima demostrant nedum id .exoptare sed omni conatu studio et diligentia
 nullis laboribus nullis impensis nullisq parcendo periculis etiam proprium sanguinem
 effundendo officere ac omnem animum urm omnesq conatus ad hoc iam dudum
 dedicasse quemadmodum recuperatio Regni Granate a tyrannide 
Saracenof hodiernis temporibus per uos cum tanta diuini nominis gloria facta
 testatur digne ducimur non Tmerito et debemus illa uobis etiam sponte et fauorabiliter 
concederé per que huiusmodi sanctum et laudabile et inmortali deo acceptum propositum
 indies feruentiori animo ad ipius dei honorem et imperii xpiani propagationem prosequi valeatis. 

Sane accepimus qd uos qui dudum animo proposueratis aliquas ínsulas et térras firmas

 remotas et incógnitas ac per alios hactenus non repertas querere et inuenire ut illaf Íncolas
 et habitatores ad colendum redemptorem nrm et fidem catholicam profitendum reduceretis
 hactenus in expugnatione et recuperatione ipius Regni Granate plurimum occupati huiusmodi sanctum et laudabile propositum ufm ad optatum finem perducere nequiuistis sed tándem sicut domino placuit Regno predicto recupérate uolentes desiderium ad implere ufm dilectum filium 

Cristophorum COLON Virum utiq dignum et plurimum comendandum ac tanto negocio aptum 
cum nauigiis et hominibus ad similia instructis non sine maximis laboribus et periculis ac  expensis destinatis ut térras firmas et Ínsulas remotas et incógnitas huiusmodi per mare 
ubi hactenus nauigatum non fuerat diligenter inquireret qui tándem diuino auxilio facta 
extrema diligentia in mare Océano nauigantes certas ínsulas remotissimas et etiam térras
 firmas que per alios hactenus reperte non fuerant inuenerunt in quibus quaplurime gentes

 pacifice uiuentes et ut asseritur nudi incedentes nec carnibus uescentes inhabitant et ut prefati 
Nuntii uri possunt opinari gentes ipe in insulis et terris predictis habitantes credunt vnum deum creatorem in celis esse ac ad fidem catholicam amplexandum et bonis moribus imbuendum satis  apti uidentur spesq habetur qd si erudirentur nomen saluatoris domini nri Ihu xpi in terris et insulis predictis facile induceretur ac prefatus Cristophorus in vña exprincipalibus Insulis  predictis iam vnam turrim satis munitam in qua certos xpíanos qui secum iuerant in custodiam

 et ut alias ínsulas et térras firmas remotas et incógnitas inquirerent posuit construí et edifican 
fecit in quibus quidem insulis et terris iam repertis aurum aromata et alie quaplurime res precióse diuersi generis et diuerse qualitatis reperiuntur. Vnde ómnibus diligenter et presertim  fidei catholice exaltatione et dilatatione prout decet catholicos Reges et Principes consideratis  more progenitor uror clare memorie Regum térras firmas ett ínsulas predictas illarq íncolas et habitatores uobis diuina fauente clementia subiicere et ad fidem catholicam reiducere proposuistis. 

Nos igitur huiusmodi urm sanctum et laudabile propositum plurimum in domino commendantes 
 ¡ac cupientes ut illud ad debitum finem perducatur et ipm nomen Saluatoris nri in partibus illís inducatur hortamur uos plurimum in domino et per sacri lauacri susceptionem qua mandatis  aplicis obligati estis et uiscera misericordie domini nri Ihu xpi atiente requirimus ut cum expeditionem huiusmodi omnino prosequi et assumere prona mente orthodoxe fidei zelo  intendatis populos in huiusmodi insulis et terris degentes ad xpianam religionem suscipiendam inducere uelitis et debeatis nec pericula nec labores ullo unqua tempore uos deterreant firma spe fiduciaq conceptis qd deus omnipotens conatus uros feliciter prosequetur.

 Et ut tanti negocii prouinciam aplice gratie largitate donati liberius et audacius assumatis

 Motu proprio non ad uram uel alterius pro uobis super hoc nobis óblate petitionis instantiam
 sed de nfa mera liberalitate et ex certa scientia ac de aplice potestatis plenitudine omnes
 Ínsulas et térras firmas inuentas et inueniendas detectas et detegetndas uersus occidentem et meridiem fabricando et constituendo vnam lineam a polo árctico scilicet Septeintrione ad  polum antarcticum scilicet Meridiem siue terreí firme et insule inuente et inueniendei  sint uersus Indiam aut uersus aliam quancunq partem que linea distet a qualibet insular  que uulgaritater nuncupantur de los Azores et Cabouerde Centum leucis uersus occidentem

 et Meridiem Ita qd omnes insule et terre firme reperte et reperiende detecte et detegende a 

prefata linea uersus occidentem et Meridiem per alium Regem aut Principem xpianum non 
fuerint actualiter possesse usq ad diem Natiuitatis domini nri Ihs xpi proxime preteritum a 
quo incipit annus presens millesimus quadringentesimus nonagesimus tertius quando
 fuerunt per Nuntios et capitaneos uros inuente alique predictor insular auctoritate
 omnipotentis dei nobis in beato Petro concessa ac vicariatus Ihu xpi qua fungimur in
 terris cum ómnibus illaf dominiis ciuitatibus castris loéis et villis iuribusq et iurisdictionibus
 ac pertinentiis uniuersis uobis heredibusq et successoribus ufis Castelle et Legionis Regibus

 in perpetuum tenore presentum donamus concedimus et assignamus uosq eí heredes ac 

successores prefatos illar dóminos cum plena libera et omnímoda potestate auctoritate et iurisdictione facimus constituimus et deputamus decernentes nichilominus per huiusmodi 
donationem concessionem et assignationem níam nulli xpiano Principi qui actualiter prefatas  ínsulas aut térras firmas possident usq ad predictum diem Natiuitatis domini nri Ihu xpi ius  quesitum sublatum intelligi posse aut auferri deberé.

 Et insuper mandamus uobis in virtute  sánete obedientie ut sicut etiam pollicemini et 

non dubitamus pro ura máxima deuotione et regia magnanimitate uos ésse facturas ad
 térras firmas et ínsulas predictas viros probos et deum timentes doc
tos peritos et expertos ad instruendum Íncolas et habitatores prefatos in fide catholica
 et bonis moribus imbuendum destinare debeatis omnem debitam diligentiam in premisis 
adhibentes ac quibuscumq personis cuiuscumq dignitatis etiam imperialis et regalis status 
gradus ordinis uel conditionis sub excomunicationis late sententie pena qua eo ipo si

 contrafecerint incurrant districtius inhibemus ne ad ínsulas et térras firmas inuentas

 et inueniendas detectas et detegendas uersus occidentem et Meridiem fabricando et
 constituendo lineam a polo árctico ad polum antarcticum siue terre firme et insule inuente
 et inueniende sint uersus Indiam aut uersus aliam quancumq partem que linea distet a
 qualibet insular, que uulgariter nuncupantur de los Azores et Cabouerde Centum leucis
 uersus occidentem et Meridiem ut prefertur pro mercibus habendis uel quauis alia 
de causa accederé presumant absq. ura ad heredum et succesor urof. predictor licentia speciali.


Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus aplicas caeterisque contrariis quibuscumq. 
 In illo a quo imperia et dominationes ac bona cuneta procedunt confidentes qd dirigente domino actus uros si huiusmodi sanctum et laudabile propositum prosequamtni breui tempore cum felicitate et gloria totius populi xpiani ufi laboris et conatus exitum felicissimum consequentur.

 Ver. quia difficile foret presentes Utreras ad singula queq. loca in quibus expediens fuerit 

deferri uolumus ac motu et scientia similibus decernimus qd illar. transumptis manu publici
 nofarü inde rogati subcriptis et sigillo alicuius persone in eceliastica dignitate cons'titute
 seu curie eccliastice munitis ea prorsus fides in iudicio et extra ac alias ubilibet adhibeatur
 que presentibus a'dhiberetur si essent exhibiré uel ostense.

 Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam n?e commendationis hortationis requisitionis donationis concessionis assignationis constitutionis deputationis decreti mandati inhibitionis et uoluntatis infrigere uel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei ac beator Petri et Pauli aplor. eius se nouerit incursurum. 


Dat Rome apud sanctum petrum Anno Incarnationis dominice Millesimo quadringentesimo nonagésimo tertio: 


Quarto non Maii Pontificatus nri anno Primo — Grat. de man*  Smi dñi nri: pp. - p. N.ri0 A de Muerianelli — Pro. jo. Bur. A. Scosenino. — L. Podocatharus. (Rubricado

No hay comentarios:

Publicar un comentario