viernes, 17 de junio de 2016

DOCUMENTO : PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR ( AÑO 1474 ) .

                                                   PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR

                                                                 (AÑO 1474)   Sepan todos que estando dentro ena torre da praça que es ena noble cibdad de Santiago e estando presentes o muy reverendo in Christo padre e señor Don Alfonso de Fonseca arçobispo da santa Iglesia cibdad e arçobispado de Santiago da unha parte e Don Pedro Alvares Soutomayor mariscal de Bayona e Visconde de Tuy da outra e en presencia de nos os notarios e testigos infrascriptos logo os ditos Señor Arçobispo e Don Pedro Alvarez partes contrahentes ambas en huun acordo diseron por quanto entre elles eran certas diferencias e dissensoes, contencios, controversias e que por ben e paz era e estavan acordados y igualados de outorgar y autorgaron entre sy certos capitulos e apuntamentos os quaes ditos capitulos e apuntementos logo deron e presentaron escriptos en papel e firmados de seus nomes dos quaes seus thenores e cada huun deles de verbo a verbo son os seguientes:


lunes, 13 de junio de 2016

DOCUMENTO : TESTAMENTO PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR ( AÑO 1476 ).

                             TESTAMENTO PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR 
                                          
                                                          ( 15 / 12 /1476 )

                                   Sepan quantos esta carta de manda y testamento vieren como
yo Don Pedro Alvares de Sotomayor conde de Camiña y Visconde de Tuy y Mariscal
de Bayona hestando sao e con todo meu syso y entendemento qual deva noso Señor
plugo de me dar e temendome de la morte porque he de pasar e no sei quando y segund que las huerras y debysiones en este reino de Galizia andan y son continuas de cada dia
para min fago e hordeno hesta miña manda e testamento porque despois de meu fallescemento meus bens e fazenda queden hordenadamente a servicio de Deus
e salbacion da miña alma;

domingo, 5 de junio de 2016

DOCUMENTO : TESTAMENTO PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR ( 10 ENERO 1486 ).

                

                        TESTAMENTO DE DON PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR
                                                      (10 ENERO 1486)

          Testamento de Don Pedro Alvarez de Sotomayor otorgado en 10 de Enero de 1486
             por testimonio de Lope Baaz,Escribano Público de S.M. del juzgado de Refoyos,
                                                 término de la ciudad Doporto.