sábado, 21 de mayo de 2016

DOCUMENTO : CRISTOFORUM "COLON" ( AÑO 1493 ).

                             BULA DE ALEJANDRO VI, CONCEDIENDO A LOS REYES CATÓLICOS 

    Y SUS SUCESORES LAS TIERRAS DESCUBIERTAS Y POR DESCUBRIR EN LAS INDIAS 

                                                 Roma, 3 de Mayo 1493 


 Alexander eps seruus seruof dei Carissimo in xpo filio Fernando Regi et carissime 
in xpo filie helisabeth Regine Castelle Legionis, Aragonum et Granate Illustribus 
salt et aplicam beñ. ínter cetera diuine majestad beneplacita opera et cordis ñn 
desiderabilia illud profecto potissimum existit ut fides Catholica et xpaña religio 
ñns presertim temporibus exaltetur ac ubilibet amplietur et dilatetur animarque
salus procuretur ac barbare nationes deprimantur et ad fidem ipam reducantur
vnde cum ad hanc sacram Petri sedem diuina fauente clementia meritis licet 
imparibus euocati fuerimus cognoscentes uos tanqua ueros catholicos Reges et Principes quales semper fuisse nouimus et a uobis preciare gesta toti

 pene iam orbi notissima demonstrant nedum id exoptare omni conatu studio 
et diligentia nullis laboribus nullis impensis nullisqe parcendo periculis etiam
 proprium sanguinem effundendo efficere ac omnem animum ufm omnesque 
conatus ad hoc iam dudum dedicasse quem ad modum recuperado Regni Granate
 a tiramnide sarraceno? hodiernis temporibus per nos cum tanta diuini nominis 
gloria facta testatur digne ducimur non immerito et debemus illa nobis etiam 
sponte et fauorabiliter concederé per que huiusmodi sanctum et laudabile ac 
ímortali deo acceptum propositum indies feruentiori animo ad ipTus dei
honorem et imperii xpTani propagationem prosequi ualeatis.

 Sane accepimus qd uos qui dudum animo proposueratis aliquas térras 

et ínsulas remotas et incógnitas ac per alios hactenus non repertas querere
 et inuenire ut illaf íncolas et habitatores ad colendum redemptorem nrm 
et fidem catholicam profitendum reduceretis hactenus in expugnatione
 et recuperatione ipius Regni Granate plurimum occupati huiusmodi
 sanctum et laudabile propositum ufm ad optatum finem perducere nequiuistis 
sed tándem sicut domino placuit Regno predicto recuperato uolentes desiderium
 urm ad implere dilectum filium Cristoforum COLON 

cum nauigiis et hominibus ad similia instructis non sine maximis laboribus et 

periculis ac expensis destinatis ut térras remotas et incógnitas huiusmodi per
 mare ubi hactenus nauigatum non fuerat diligenter inquirerent qui tándem diuíno 
auxilio facta extrema diligentia per partes occidentales ut dicitur versus Indos in 
mare Occeano nauigantes certas ínsulas remotissimas et etia térras firmas que per
 alios hactenus reperte non fuerant inuenerunt in quibus qua plurime gentes pacifice 
inuente et ut asseritur nudi incedentes nec carnibus uescentes in habitant et ut prefati
 nuntii u?i possunt opinari gentes ipe in insulis et terris predictis habitantes credunt 
vnum deum creatorem in celis esse ac ad fidem catholicam amplexamdum et bonis 
moribus imbuendum satis apti uídentur spesque habetur qd si erudirentur nomen 

Saluatoris domini rTri Ihu xpi in terris et insulis predictis facile induceretur ac

 prefatus Cristoforus in vna ex principalibus Insulis predictis iam vnam turrim 
satis munitam in qua certos xpianos qui secum iuerant in custodiam et ut alias
 ínsulas et térras remotas et incógnitas inquirerent posint construi et eidificari
 fecit in quibus quidem Insulis et terris iam repertis aurum aromata et alie qua 
plurime res pretiosei diuersi generis et diuerse qualitatis reperiuntur.

 Vnde ómnibus diligenter et presertim fidei catholice exaltatione et dilatatione

 prout decet Catholicos Reges et Principes consideratis more progenitor nfor
 clare memorie Regum térras et Ínsulas predictas illarumque íncolas et habitatores
 nobis diuina fauente clementia subicere et ad fidem Catholicam reducere. 

Nos igitur huiusmodi nrm sanctum et laudabile propositum plurimum in domino

 commendantes ac cupientes ut illud ad debitum finem perducatur et ipm nomen 
Saluatoris nri in partibus illis inducatur hortamur uos plurimum in domino et per 
sacri lauacri susceptionem qua mandatis aplicis obligati estis et uiscera misericordie 
domini nri Ihu xpi atiente requirimus ut cum expeditionem huiusmodi omnino prosequi 
et assumere prona mente orthodoxe fidei zelo intendatis populos in huiusmodi insulis
 degentes ad xpianam professionem suscipiendam inducere uelitis et debeatis nec 
pericula nec labores ullo unqua tempore nos deterreant firma spe fiduciaq conceptis
 qd deus omnipotens conatus uros feliciter prosequetur. 

Et ut tanti negocii prouinciam aplice gratie largitate donati liberius et audacius 

assumatis motu proprio non ad uram uel alterius pro nobis super hoc nobis óblate
 petitionis  instantiam sed de nfa mera liberalitate et ex certa scientia ad de aplice 
potestatis plenitudine omnes ét singulas térras et Ínsulas predictas sic incógnitas 
et hactenus per 

nuntios uros repertas et reperiendas imposte? que sub dominio actuali temporali 

aliquof domino? xpianor constitute non sint auctoritate omnipotentis dei nobis in 
beato Petro concessa ac vicariatus Ihu xpi qua fungimur in terris eum ómnibus illa? 
dominiis ciuitatibus castris locis et villis iuribusq et iurisdictionibus ac pertinentijs 
vniuersis  vobis heredibusq et successoribus ufis Castelle et Legioni regibus 
imperpetuum  auctoritate aplica tenore presentium donamus concedimus et 
asignamus nosq ac heredes et succesores  prefatos de illis inuestimus illaf q. 
dóminos cum plena libera eit omnímoda potestate  auctoritate et iurisdictione 
facimus constituimus e,t deputamus decernentes nichilominus  per huiusmodi 
donationem concessionen assignationem et inuestituram nram nulli xpiano 
Principi ius quesitum sublatum intelligi posse aut auferri deberé. 

Et insuper mandamus uobis in uirtute sánete obedientie ut sicut etiam pollicemini

 et non  dubitamus pro ura máxima deuotione et regia magnanimitate uos esse 
facturas ad térras  et Ínsulas predictas viros probos et deum timentes doctos 
peritos et expertos ad instruendum Íncolas et habitatores prefatos in fide 
Catholica et bonis moribus imbuendum destinare debeatis omnem debitam 
diligentiam in premisis adhibentes ac quibuscumq. personis etiam 
cuiuscumq. dignitalis status gradus ordinis uel conditionis sub eixcomunicationis 
late sententie pena quam eo ipo si contrafejeerint incurrant districtius inhibentes
 ne ad Ínsulas  térras predictas postqua per uros nuntios seu ad id missos inuente 
et recepte fuerint pro mercibus habendis uel quauis alia de causa accederé 
presumant absq ura ac heredum et sucesor uror predictor licentia speciali. 

Et quia etiam nonnulli Portugallie! Reges in partibus Africe Guiñee et Minere auri 

et alias Ínsulas similiter etiam ex concessione aplica eis facta repererunt et 
acquisiuerunt et per sedem aplicam eis diuersa priuilegia gratie libertates 
inmunitates exemptiones et indulta concessa fuerunt Nos uobis ac heredibus
 et succesoribus uris predictis ut in insulis et terris per uos repertis et reperiendis
 huiusmodi ómnibus et singulis gratiis priuilegiis exemptionibus libertatibus facultatibus inmunitatibus et indultis huiusmodi quor omnium tenores ac si de uerbo ad uerbum 
presentibus insererentur haberi uolumus pro suficienter expressis et insertis uti potiri 
et gaudere libere et licite possitis ac debeatis

 in ómnibus et per omnia per inde ac si uobis ac heredibus et succesoribus predictis 

specialiter concessa fuissent motu auctoritate scientia et aplice potestatis plenitudine 
similibus de specialis  dono gratie indulgemus illaq. in omnium et per omnia ad uos
 heredes ac successores uros  predictos extendimus pariter et ampliamus non 
obstantibus constitutionibus et ordinationibus aplicis nec non ómnibus illis que in
 litteris desuper editis concessa sunt non obstare ceterisque contrariis quibuscumq. 
in illo a quo imperia et dominationes ac bona cuneta procedunt 
confidentes qd dirigente domino actus uros si huiusmodi sanctum et laudabile negocium prosequamini 'breui tempore cum felicítate et gloria totius populi xptiani uri labores et 
conatus exitum felicisimum consequentur. / Ver quia difficile foret presentes literas 
ad singula  queq. loca in quibus expediens fuerit deferre uolumus ac motu et scientia 
similibus decernimus  cf illa? trasumptis manu publici Notarii inde rogati subcriptis 
et sigillo alicuius persone in eceliastica dignitate constitute seu curie ecclesiastice 
munitis ea prorsus fide in iudicio et extra  ac alias ubilibet adhibeatur que presentibus
 adhiberetur si essent exhibite et ostense.

/ Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam n?e exhortationis requisitionis

 donationis concessionis assignationis inuestiture facti constitutionis deputationis
 mandati inhibitionis indulti extensionis ampliationis voluntatis et decreti infrigere
 uel ei ausu temerario contraire. 

Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignatione omnipotentis dei ac beatof 

Petri et Pauli Aplor eius se nouerit incursurum.

 / Dat Rome apud Sanctum Petrum Anno incarnationis dominice Millesimo 

quadringentesimo nonagésimo tertio. Quinto non Maii Pontificatus nri anno primo. 
— Grats de man*" s : d : n : pp : — B. Capotius. — D. Serrano. — for. Gratie L. Podocath (roto). 


                                                                FUENTE:


                                 Patronato: Simancas: Est. 1, Caj. 1, Leg. 1.° 

                                 NAVARRETE, T. II, PÁG. 23. 
                                 BLAIR AND ROBERTSON, T. I, PÁG. 97. TKADUC. INC. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario